Afscheid bestuursleden tijdens Algemene ledenvergadering.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn aan de aftredende bestuursleden Hans Evers, Janet Limpers-Breukink en Harm Rexwinkel de zilveren KNHS spelt uitgereikt.