Algemene ledenvergadering 1 november 2021.

Beste mensen,

De Algemene ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 1 november a.s.
De agenda en notulen van de vorige ALV staan bij het menu "Bestuurlijke zaken".

Eventueel aanvullende informatie volgt z.s.m.

Met vriendelijke groet,
Namens het Regiobestuur,
Herman Ubbink voorzitter